Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  50:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

Sån't som var senaste nytt  2005

2005-12-13

Vid månadens styrelsemöte överraskade Sara genom att dyka upp med sina skönsjungande kamrater. Deras sångstil är barbershop även om en av mötesdeltagarna envisades med att säga Barbie Shop.

2005-11-03

 

MUSIKAFTON 2005

Kamratföreningens Musikafton genomfördes programenligt den första torsdagen i november i Dalasalen (Den gamla matsalen på regementsområdet).


Karl-Erik Anestedt och Hemvärnsmusikkåren Ludvika erbjöd ett variationsrikt musikprogram. Publiken, c:a 250 personer, fick efter intagande av ärtsoppa även agera med såväl sång som rörelser i ett stycke av Edgar Elgar med svensk text (Imse vimse spindel!)
Världspremiär!

Dalregementets marsch, eller Karl den XII:s fältmarsch som den också kallas, presenterades denna kväll med en del av stycket som inte spelats tidigare (en trio). Noterna till denna har hittats av Stig Eriksson, tidigare inspicient vid Regionsmusiken i Falun.
Marschen framfördes i ett arrangemang av Karl-Erik Anestedt och hade denna kväll sin premiär!

 

 

2005-10-07

Norra barackens väggar har fått en grå nyans och i veckan kommer det vackra trägolvet att  täckas av och såpaskuras.

 Arkivets tak har torkat och inspekteras av Jan-Ola Nyström och fastighetsägare Robert Markus.

 

 

2005-09-20
Nu har museiarkivet  på Rommehed fått både väggar och tak. När betongen torkat återstår puts och hyllor, sedan är det dags för inflyttning

 

2005-08-30
genomfördes traditionsenligt Stortapto på Rommehed. Efter en marschmusikkonsert av Hemvärnsmusikkåren i Borlänge tändes stockvedsbrasor och marschaller. I skymningen marscherade hemvärnsmusikkåren upplyst av fackelbärande hemvärnsmän. Rolf Andersson reciterade Tuna Ting av Karlfeldt. Svenska arméns tapto, under ledning av Hemvärnstrumslagare Eva Hellström,  avslutade kvällen och Rolf Dahlström tackade de medverkande och de 400 besökarna som efter detta begav sig hemåt, och lämnade lägret som tornade stolt i falnande eldars sken.

 


2005-08-19
Fort går det inte, men i dag har hemsidan fått några fler interna länkar.
Prova på Falun respektive Rommehed.
 
 

 

2005-06-13
Renoveringen i Norra baracken på Rommehed fortskrider.
Ett nytt trägolv har lagts in.

 

2005-06-08
Bondsonen Erik Larsson Smepust från Mora lät värva sig som soldat år 1701. Han ömsom nedtecknade sina minnen och förde dagbok under mer än 30 år. Resultatet, en prydlig och rikt ornamenterad handskrift, finns sedan någon gång på 1800-talet i Finlands riksarkiv. En delegation från Dalregementets museer reste till Helsingfors i juni 2005 bland annat för att fotografera teckningarna i dagboken. Texten finns sedan tidigare tillgänglig i tryck.

Smepusts dagbok har använts som källmaterial av flera författare, här följer tre exempel: 

Alf Åberg, Armborstet 1960 sid 57-76, En dalkarl i Karl XII:s krig 

Herman Lindqvist, Aftonbladet 2004-12-05, Kölden i Ukraina tog livet av flera tusen karoliner ; Dalkarlen Erik Larsson Smepust skrev: "Det var så kallt att oxen under oket föll ned och blev stendöd. Fåglarna som flögo i luften föllo neder på jorden och blevo döda." 

Peter Englund, Poltava ; Långt ute på höger flank, inne i Livgardets grenadjärbataljon, Oxenstiernas kompani, gick pikenerarkorpralen Erik Larsson Smepust, han var 28 år och född i Oxbergs by i östra Dalarna. Under sig hade han 14 meniga pikenerare: Eric Järnberg, Swarthufwudh, Drabitius, Erick Berg, Thomas Swan, Mattz Graan, Oluf Ellg, Johan Hiellmar, Mattz
  Stockenström och Lars Bergwijk. Korpral Smepust tyckte att den ryska trumelden lät som "ett jämt åskedunder".  

 


Klicka för större bild