Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  100:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

SAGT & GJORT
201
4 

     


Alla är välkomna att bidra till "Sagt & Gjort"

Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till webbmaster@dalregementetsmuseer.se

Månadens föremål och fotografier är alltid tillgängliga
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 100 kronor ) till Kamratföreningen bankgiro 131-3618
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Torsdagen 2014-05-15 samlades ett antal vårglada kamratföreningsmedlemmar i Rupstjärn för en historisk/kulturell dag i Sundborns socken under ledning av Sven G Bergqvist.
Biörn Källman fotograferade.


Vi samlas vid gränsröset mellan Sundborns och Svärdsjö socknar. Här fanns en gång socknarnas gemensamma avrättningsplats.


Vi rastar vid Blinde Palms stuga och får veta mer om hans öden och äventyr.
http://www.rupstjarn.com/Sidor/Blinde palm.htm


Saftkalas på Blinde Palms gård


Det var länge sedan mjölkbilen stannade här


Sven G framför Rupstärns brandstation, eller .....


....spruthus, som det hette förr.


Fullt funktionsduglig släckningsutrustning


Efter rundvandring i Rupstjärn bär det av till Sundborn och lunch i Hyttstugan.
http://www.hyttstugan.nu/


Lunch med utsikt över Carl Larsson-gården
http://www.clg.se/start.aspx


Och så fortsätter vi, förbi Carl Larssongården och ....


....förbi den vackra kraftstationen från förra sekelskiftet.
http://www.elmuseum.se/?/kraftverk/sundborn.htm


Vårt slutmål är Stora Hyttnäs. Här bodde överstelöjtnanten Pontus Linderdahl (1849-1925) med sin familj. Tiden stannade på Stora Hyttnäs ungefär när Pontus gick ur tiden. Sedan 1984 drivs gården som ett museum i stiftelseform. Här upplever vi det tidiga 1900-talet utan några sentida moderniseringar.
http://www.storahyttnas.se/


På Stora Hyttnäshalvön finns omkring 80 arter av vedartade träd och buskar. Bland annat finner vi ek, bok, slån, alm, olika lindar mm. Många av trädgårdens växter har försvunnit genom åren men Stiftelsen arbetar med att leta fram dessa med hjälp av bland annat många fotografier som tagits på trädgården under Linderdahls tid


Tack för en härlig vårdag i Sundborns vackra socken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -