- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAGT & GJORT 2015 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Flitiga museimedarbetare ägnade den 29:e september åt att fräscha upp museet i Falun. Trasiga glödlampor byttes, toaletten städades, pokaler och andra silverpriser putsades, föremålen dammades av och lokalerna dammsögs.
Sten B påbörjade sprutmålning av förrådscontainern - kommer ni ihåg hur den såg ut tidigare?

Några dagar in i oktober var containern färdigmålad - militäriskt olivgrön.
Sten fotograferade inte bara containern utan passade också på att fotografera Marketenteriet i öster och de nya bostadshusen i söder.

c1
c2
c3
Marketenteriet / Underofficersmässen

c4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALA-TATTOO 2015-07-01- -02
på Rommehed och i Falun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Även vaktkuren på Rommehed är nymålad och här står målaren, Yngve.
Någon har lämnat ett litet konstverk på golvet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Torsdagen den 2.juli fick vi besök av Dala Gille i Göteborg. Vi knycker bilderna ovan från deras hemsida. Denna länk går till deras hemsida, om du bläddra r långt ned där så hittar du reportaget från besöket i Falun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Rapport i maj från Falun: Vaktkuren är nu nymålad och grann


Carl-Owe har skyltat upp den sannolika platsen för hälsobrunnen,surbrunnen med den gamla skylten från förr


Kontainern är inte så grann - men den ska bli det. Sten Bergman hävdar att nu är den i alla fall kvistlackad.

(Klicka här om du vill se hur grann den blev så småningom)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dalregementsgruppen har rekryterat och tränat eldledningsgrupper och en granatkastarpluton från 90-talets värnpliktskullar.
2015-05-10 bevistade försvarsminister Peter Hultqvist en stridsskjutning med 12 cm sprängvinggranater på Dalregementets skjutfält. Pjäsplats vid Finnbo och oplats på Kvicktjärnsberget. Mål norr om punkt 51.
Som vanligt ligger Dalregementsgruppen i täten och visar att Hemvärnet är att räkna med.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vårystra museientusiaster samlades 2015-04-28 för arbetsdag i och vid vårt museum i Falun. Trädfällning, städning, bortforsling av skräp, skrapning och tvättning av förrådskontainern, målning av vakt- och skyddskurerna stod på arbetslistan.
Fr v Ronny H, Jan-Ola N, Mats K, Rolf H, Sven A, Carl-Owe K, Sten B.
Bakom kameran (eller var det en I-phone): Mats B

Nedan tre bilder från Sten B


2015-04-28 Dom jobbade inte hela tiden


2015-04-28 Ronny & Rolf tvättar vaktkuren


2015-04-28 Jan-Ola i kommandopose