Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  50:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

Sån't som var senaste nytt  2006

2006-12-18

Sara Hedström,
vår utställningskommisarie, som varit projektanställd hos oss i snart två år, har nu till allas vår saknad slutat sin anställning.

Hennes avgång sker helt enligt plan, museet på Rommehed står ju färdigt, hennes rapport bifogas här


 

Musikafton genomfördes 2 november med c:a 175 besökande i Dalasalen.
Hemvärnets musikkår Borlänge genomförde där sin höstkonsert.

Vid Dalregementsgruppen har under hösten ett 35-tal värnpliktiga genomfört sin 3-månadersutbildning. C-Kasernen har under hösten åter fått hysa soldater, uniformer har varit synliga och skottlossning har hörts!

Dalregementsgruppen och hemvärnet genomförde lördagen den 2 december en höstfest på Officersmässen och det dansades i mediahuset (I 13 ”nya” matsal) till Hemvärnets musikkår Ludvika som storband, under ledning av Karl-Erik Anestedt.

Dalregementsgruppen har sedan 1 oktober 2006 ny chef. Överstelöjtnant Mikael Lundin har tagit över efter Tage Johansson som har gått i pension.
Mikael (från början signalist) har ett förflutet vid bl. a Dalabrigaden som stabschef under 1990-talet.

 


I september 2006 började planläggningsarbetet för förnyelsen av Dalregementets museum i Falun. Någon gång under våren 2007 återinvigs museet, datum är ännu inte fastställt. Nu ska vi fundera ut vad vi ska visa upp, hur miljöer och montrar ska byggas upp och vilka målgrupper vi riktar oss till. Några spännande månader ligger således framför oss.
 
 
2006
Augusti

H-G lägger sista handen vid en ny monter i Rommehedsmuseet

 

2006-09-02 Dalregementets och Hälsinge regementes kamratföreningar hemsökteStockholm, bl a för att beskåda tattoo i Globen.
Först intogs dock lunch på Militärhögskolan Karlberg med guidad slottsvisning. Ovan: en del av skaran i Norra Pelarsalen. Nedan: Claes Frisk, lärare på Karlberg 1964-1969, har fattat posto vid Mackuckus. Eller är det Mackucka?

 

STOR-
TAPTO

ROMMEHED

2006-08-29

Klicka här för en taltidningsintervju med Sara
inför invigningen av museet påRommehed

Vår museiförening mottog på nationaldagen 2006 en fana från Sveriges Nationaldag i Borlänge vars ordförande, Britta Wermström, här ses överlämna fanan till vår ordförande, Ove Nilsson. Som fanförare tjänstgjorde Sara Hedström.


Dalregementets museum på Rommehed invigdes 2006-05-20. Här marscherar musikkår och musketerare upp framför Norra Baracken där museet är inhyst. Klicka på bilden så får Du se fler bilder från invigningen.

 

2006-05-04

Nu är valda delar av styrelsen i gång med penslar, sågar och hammare.
Museet SKA vara presentabelt till invigningen

Sekreteraren, Anita Holmstrand, ansvarar för dörrarna tillsammans med Yngve Dahllöf.

Klicka på bilden så får du se fler bilder från den intensiva slutspurten

Skulptrisen Sara i aktion
Jan-Ola sågar bara räta vinklar
Hans-Göran precisionsmålar


 
06-04-27

Vi har tapetserat och börjat inreda en expedition....

 ..... och så har vi plockat fram gamla föremål ur gömmorna och börjat vårda dem......
.....och i går fick vi
ett matsäcksskrin
från en privatperson

Gipsavgjutning på levande modell.

Sara skapar en gjutform för tillverkning av ett huvud till en uniformsdocka.

Vem som finns inuti gipset? Nja, vi vet inte riktigt, vi har inte lyckats få loss gipset än.

mars 2006

Våra första två museibesökare?

Eller är dom månne museivärdar?

 

mars 2006

Det dammas, putsas och slipas i Norra Baracken. Tiden går fort när man
har roligt! H-G Berglund letar originalfärg - jättekul.

 

mars 2006

Telefonsamband har upprättats med museiexpeditionen på Rommehed :  0243-233 700 mars 2006