Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  50:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

SÅNT SOM VAR SENASTE NYTT 2009

 
Alla är välkomna att bidra till "Senaste nytt"
Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till l webbmaster@dalregementetsmuseer.se

Månadens föremål och fotografier är alltid tillgängliga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 50 kronor ) till Kamratföreningen postgiro 37 22 22 - 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Styrelsemöte 2009-12-21 med. Verksamhetsåret avslutades med julsupé.Ovan: Musikafton i Dalasalen 2009-11-05  -  Karl-Erik Anestedt, mångårig ledare för
Hemvärnets musikkår Ludvika, avtackas av Jan-Ola Nyström.
Klicka här eller på bilden så får du veta mer.

 


I september hade vi en monter på museimässan i Dalarnas museum.
Ovan: Jan-Ola  nedan: Carl-Owe

 


STORTAPTO PÅ ROMMEHED Tisdag 2009-09-01    Foto: Stig Hermansson

STORTAPTO PÅ ROMMEHED Tisdag 2009-09-01    Foto: Stig Hermansson

STORTAPTO PÅ ROMMEHED Tisdag 2009-09-01    Foto: Stig Hermansson
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


1965 års fänrikar (den 173:e Karlbergskursen) återsamlades den 30:e maj på regementet med damer.
Här ses de uppställda i solen utanför museet.
Fr v Weissmann, Mernelius, Everbrand, Thunell, KristofferssonKaffe- och tårtkalas på officersmässenLikaledes den 30:e maj genomfördes Dalarnas Hemvärnsråds årsmöte varvid avgående vice
ordföranden, Christina Glännerud avtackades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Spökbrigaden behagade samlas 2009-04-23. Klicka på bilden så får Du se flerJan-Ola rapporterade 2009-04-05: Ulf Lissjanis och jag hämtade 9033:an i onsdags i Karlskoga.
Inämningsvårdad för c:a 10 år sedan av någon värnpliktig bilförare.
Med alla tillbehör. I mycket gott skick. Kopplingen dock ur funktion.
Skall nu flytta den till lämplig lokal för tvätt, tömning av bensin
mm och sedan tp till museet.