Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  50:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

 

SAGT & GJORT
SENASTE NYTT 2010

 
 

Alla är välkomna att bidra till "Sagt & Gjort"
Skicka bilder, bildtexter, reportage - ja nästan vad som helst till l webbmaster@dalregementetsmuseer.se


Månadens föremål och fotografier är alltid tillgängliga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glöm inte årsavgiften ( 100 kronor ) till Kamratföreningen postgiro 37 22 22 - 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kasergården i Falun sedd från museientrén  2010-12-19

 

Utsikt från Kanslihuset över Dalavallen mot Tisken


Museistyrelsens ordinarie decembermöte kombineras lämpligen med julbord


Snön ligger vit på taken, endast Jan-Ola är vaken


Vintereftermiddag på Rommehed 2010-12-20

2010-12-14
Staffan Willershausen visar två olika sätt att bära Dalpilarna på axeln.
För att undvika missförstånd påpekas att det är den högra bilden som
visar Dalabataljonens (17.Hemvärnsbataljonens) nya förbandstecken2010-12-06  Tisdagsklubben i Stockholm har firat Lillejul på Militärsällskapet.
Klicka på bilden nedan så får Du se flerTisdagsklubben i Stockholm samlades på Karlberg 2010-11-16 för lunch och för att se på några gamla filmer från Dalregementet
Klicka på bilden nedan så får du se fler.

Tisdag 22.juni : nyinvigning av vårt museum i Falun. Ingången spärras fortfarande av ett kulsprutebandBandet är klippt av förre regementschefen Lars Wallen.
Jan Ola Nyström till vänster och Ove Nilsson till höger ser ut att vara nöjda med klippningen.


 

Pressvisning av vårt museum i Falun fredagen 18.juni.