Här presenterar vi Läsarbidrag av olika slag.
Du är också välkommen att bidra till vår hemsida

2021-03-11
Lotta Ståls film om farfars farfar, den siste soldaten på torpet i Finnbo, Söderbärke

 

2021-03-10
Christer Sjögrens bilder

 

2019-02-08
Bengt Åhlanders bilder

 

2017-02-12
HG Johanssons bilder

 

2011-12-19
omkring 1940: Hästar i vått och torrt, mest vått. 
Anita Holmstrand

 

Börje Forslunds bilder

 

2010-06-15
Lennart Franze'ns tidningsurklipp

 

2009-01-04
Det kom ett brev från Christopher Toll, med rättelser till hemsidan. Osökt fick vi anledning att publicera en god historia.

 

2008-12-05
Det kom ett brev från Jan Hodann med en del intressanta kompletteringar till Axel Fribergs rapport från Grundforsen 1940.

 

2008-12-05
Det kom ett brev från Gudrun Vässmar  i Strängnäs. Hon hade i sin ägo ett antal brev från mitten av 1920-talet, skrivna och illustrerade av Pellas Ernst. Äntligen skulle vi få veta lite mer om honom.