Det kom ett brev, eller rättare sagt e-post, från Christopher Toll, 2009-01-04

Tacksamt har vi mottagit nedanstående rättelse till en biografi på vår hemsida.

 ”Tolls gård hette Hormesta, inte Horresta, och han var hovmarskalk hos änkehertiginnan, inte ärkehertiginnan, av Dalarne.”

 Det ena leder ofta till det andra. Här kan vi inte avstå från att dra en god historia:

 För drygt 100 år sedan skulle den ovan nämnda änkehertiginnan Teresia av Dalarna mottas på Falu järnvägsstation av ett hederskompani. Kompanichef var Sigurd Ericsson (född 1857).

Den unge löjtnanten Gunnar Nauckhoff (född 1881) vädrade ett tillfälle.
Upprepade gånger påminde han sin kompanichef:
‘‘Kapten, kom ihåg Änkekejsarinna är hon inte utan änkehertiginna!”.
Droppen urholkar. Tåget ångade in. Kapten Ericsson kommenderade:
“Givakt! Skyldra geväär! Leve änkekej nej hej -Djävla Nauckhoff!”
Och så saluterade han – och kompaniet hurrade
Och änkehertiginnan log och allt var frid och fröjd.
(Efter Engelbrekt Flodström i ” Dalarnas sockenkompanier”, Falun 1964. )

 

Denna goda och sanna historia har muntligt traderats inom och utom Dalregementet varvid änkehertiginnan blivit både ärkehertiginna och ärkekejsarinna. I materialet till hemsidans avdelning om regementschefer på Rommehed lyckades till och med den noggranne Hans Pantzerhielm göra Teresia till ärkehertiginna i avsnittet om Gustaf Axel Toll.

Detta är nu tillrättat såväl som gårdsnamnet Hormesta.

 

 

”Ljugars” Gunnar Nauckhoff var en vida berömd historie- och anekdotberättare, kvick och slagfärdig samt en mästare i practical jokes.

 

 

Utdrag från Wikipedia

Teresia Amalia Karolina Josefina Antoinetta (Thérèse), född 21 december 1836 på slottet Triesdorf, Bayern, Tyskland - död den 9 november 1914 på Haga slott, Solna

Från 1864 svensk prinsessa och hertiginna av Dalarna. Gift med prins August. De hade inga barn.

Efter prins Augusts död 1873 bodde Teresia (nu kallad Änkehertiginnan av Dalarna), dels i Stockholm, dels utrikes (på grund av dåliga nerver) fram till 1890 då återvunnen hälsa gjorde att hon återvände till Sverige och bosatte sig i enskildhet på Haga slott.