Vår museiförenings sekreterare, Anita, har hittat en typisk "skokartongssamling"
med småbildsfotografier från hennes fars beredskapstjänstgöring under andra
världskriget. Här visar vi några i formatet 6x6 cm.


Världens arméer marscherade fortfarande huvudsakligen till fots och transporterna
var hästdragna när andra världskriget bröt ut.
Här ser vi en kompanitross på väg över en ganska blöt myr. Nog så äventyrligt.......


......som det visar sej. Myren brast. Kärran sjönk inte men hästen måste bärgas
med mänsklig muskelkraft. Truppen innehöll dock många hästvana karlar på den
tiden så det gick nog bra.
 


Grunda vattendrag forcerade man utan onödig tidsspillan.


Över djupare vattendrag fick hästarna simma. Kärran kunde man färja över
om man kopplade ihop två rejäla roddbåtar.
Man fick inte vara rädd om besväret  -  då heller.