2019-02-08

Bengt Åhlander (trogen medlem i Tisdagsklubben) delar med sej av sina fotografiska minnen från tiden som befälselev på Livkomompaniet.


Gruppfoto Rommehed första tjänstgöringen 15/6-26/9 1948
Stående från vänster
Torsten Stenqvist, Eriksson, Bengt Åhlander, Bertil Österlund, Nils-Anders Kymmer
Knästående från vänster
Eivin Johansson, Lars Erik Wesslund, Lennart Hedenskog, Georg Andersson, Hans Lundquist, Hans Nilsson (Bergensund)
Liggande från vänster
Hans Åstrand, Jan Olof Westlund (Tippjan)

Webmasters anm: Hans Bergensund blev officer vid Dalregementet, chef för Försvarets Brevskola och administrativ direktör för Läromedelscentralen. Personhistorien 1953/0829:2. Han har i många år varit sammanhållande för Tisdagsklubben , numera dock återflyttad till Falun.

 


Sommaren 1948, Bengt Åhlander och kocken Larsson. Livkompaniet tjänstgjorde på fälttävlan i Boda under ledning av kn Ström (ej Pinnen)

 


Lennart Hedenskog och Stig Haglund 13:e mars 1949 under biltransport till Grövelsjön efter avklarad Befälsskola K

 


Med pipan i mun på väg mot Grövelsjön, Stig Rudhe
(Webmasters anm: 35 mil! Med fårskinnspälsar och hästfiltar klarade man transporten i vinterkylan på lastbilsflak med otäta pressenningskapell. Friska gossar!)

 


Bengt Åhlander och Olle Eriksson, Grövelsjölägret mars 1949, före plutonchefsskolan

 


Nersjunken i snön är Ingemar "Ping" Wik
( Webmasters anm: Ingemar blev reservofficer vid Dalregementet, Personhistorien 1951/1101:13. Han var också marinläkare vid Örlogsbas Väst och inskrivningsläkare vid Bergslagens inskrivningscentral. Ingemar var son till överste P K Wik, Dalreg personhistoria 1918/1231:6 )

 


Sågliden, vårt högkvarter i Grövelsjön mars 1949

Fler bilder ur Bengts samlingar:

Tre kadetter på utflykt i Stockholm

Maj månads bilder 2018

Juni månads bilder 2018

Har Du något att berätta? E-mail webmaster@dalregementetsmuseer.se