Det kom ett brev, eller rättare sagt ett email.

Gudrun Vässmar i Strängnäs har besökt vår hemsida och lagt märke till teckningarna av Pellas Ernst.

Hon skriver bland annat:  ” ………… Jag fann i material, som min far (Gerhard Hedberg) sparat, ett antal brev från Pellas Ernst, som han också utsmyckat med teckningar, varav några är färglagda.

Om Ni skulle vara intresserade av att överta brevsamlingen  -  skicka mig ett mail med uppgift om till vilken adress jag skall sända breven.”

 

Och visst var vi intresserade. Så småningom kom ett kuvert med några brev från åren 1923-24. Hur de två ynglingarna kom att bli brevvänner har vi  inte kunnat utröna men någon av våra hemsidebesökare kanske vet något därom?

 

Hittills har vi inte vetat just någonting om Pellas Ernst som dokumenterade bland annat sin tillvaro på Dalregementet medelst små teckningar, stundom färglagda. Nu avslöjas i ett brev den 10. januari 1923 att han var Volontär 158 Johansson hemmahörande på 8. kompaniet. I ett annat brev får vi veta att han fyllde 20 år 1924-02-13 så nu börjar vi ha honom identifierad. Det visar sej att han var hemmahörande på Pellasgården i Nordansjö, strax norr om Hedemora. Kanske någon hemsidebesökare kan berätta mer om Ernst, hans konst och hans militära bana?

Volontärer rekryterades från och med 1901 för de lägsta befälsgraderna och med obligatoriskt avsked vid 28 års ålder för obefordrade volontärer och vid 32 års ålder för befordrade. Särskilt lämpade volontärer rekryterades för underofficersutbildning.

 

Var så goda, några utdrag ur korrespondensen:

 Januari 1923
 Feb-Okt 1923
April 1924