En film om den siste soldaten i Finnbo, Norrbärke, en dalasoldat som, kanske något förvånande, inte tillhörde Dalregementet. Soldater från de tio sydligaste dalasocknarna rekryterades nämligen av Västmanlands regemente. (Grangärde, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke, Malingsbo, Hedemora, Garpenberg, Grytnäs, Folkärna, By)

Inom kursen "Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia" vid Högskolan Dalarna har Lotta Stål producerat en film om sin farfars farfar, soldaten 35 Norman, Per Johan Östling. Han hörde till Västmanlands regemente, Bergs kompani, och bebodde soldattorpet i Finnbo, Norrbärke.
Per Johan skrev soldatkontrakt 1885 men hade också, förutom att han brukade torpet, ett civilt yrke som hyttdräng vid Finnbo hytta.

Västmanlands regemente rekryterade 205 nummer (soldater)från dessa dalasocknar. Regementet övades länge på Salbo hed och flyttade 1906 till nybyggda kaserner i Västerås. Regementet drogs in 1927.

Soldattorp i Dalarna? Ja, dalasoldaterna som hörde till Västmanlands regemente hade torp. Dalregementet var annars det enda regemente som inte hade några torp. Soldaterna gottgjordes i stället ekonomiskt av rotebönderna.

KLICKA HÄR SÅ FÅR DU SE FILMEN
Glöm inte hörlurar eller högtalare.
I filmens nedre högra hörn finns helskärmsknappen

Filmfilen är stor så det kan dröja innan filmen startar.

Filmen finns också på YouTube