DIVERSESIDAN  
Här samlar vi sådant som inte hör hemma under övriga rubriker i menyn till vänster.
 
 

 

Vidstående informationsskylt finns på Myran, vårt gamla närövningsområde.

Gå till månadens fotografier September 2018 så får du se hur arbetet på Orsa Skans bedrevs.

Klicka på bilden för en förstoring

D.M. på skidor i Dala-Järna 1928

Som Järna-bördig har webmaster fått ett program för DM på skidor för 93 år sedan. Det är än en gång Tore Herbertsson som bidragit.
Notera ett antal deltagare från Dalregementet i tremilen (varför inte i sexmilen?).
Notera också den högstämda prisutdelningen i missionshuset.
Webmasters farfar, skomakaren Axel Jansson finns bland annonsörerna.

En dikt om gårds- och soldatnamn
En liten lektion i handhavandet av streckformeln samt lite geometri och trigonometri
Redan som mycket ung skrev han autografer, som här i Östra baracken på Rommehed
April 2018
Vårt gamla närövningsområde, Myran, förvandlas till våtmarker och strövområde.
Kuriosa kring punsch och cocnac
samt 11 Grönstedtare på Dalregementet
   
  Ett par bilder från studentbostäderna i B-kasern
   

Moderna antivirusprogram upplevde vårt bildspel från 2006 som virus.
Nu, 2020, visar vi presentationen av dalarnas indelning i ny form.


Du kan till och med tanka hem materialet som enpdf-fil

 

   
  Några sanningar(?) ur kapitlet om Krigsskolorna och armén av John Sundberg i Boken om Stockholm – i ord och bild  / Nilsson & Bergling’s förlag, Stockholm  1901 / Iduns Kungl. Hofboktr. filial
   

Dalregementets igenkänningssignal och dess anpassning till bataljons- och kompanisignaler
   

Ny skylt (2007) på heden genom Länsstyrelsens försorg (Miljövårdsenheten)

Den tidigare betesmarken mellan lägret och Dala-Airport, har trampats och slitits av soldater från 1790-talet fram till våra dagar.
Träd och buskar har inte kunnat etablera sig, i stället har en grässtäpp uppstått.
Här lever bl a två för Dalarna sällsynta arter, ett bi och en svamp , med sina nordligaste utposter på Rommehed: Randbyxbiet och Diskröksvampen. 

Reservatet (6 ha) bildades 1977 för att bevara grässtäppen och de för Dalarna ovanliga arterna.

Andra stäppväxter som finns här:
tallriksäggsvampen, fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

 

 

   
   
   
   
webtest  

 

 

 

X