Leif Söderlind, musiker på Dalregementet sedan 1957, skicklig och hängiven trumpetare, har gett oss en del intressanta upplysningar kring Dalregementets igenkänningssignal. Det var för övrigt Leif som blåste signalen på jägarhorn när regementets musikkår spelade in jubileumsgrammofonskivan 1975.
Vill du höra? Klicka här.

1960-talsfoto

Blivande kollegor till Leif, fast på 1890-talet

 

Här nedan har Leif tecknat ned i notskrift några intressanta variationer på igenkänningssignalen:

De första två takterna i Dalregementets igenkänningssignal utgör första bataljons (I.bat) igenkänningssignal.
Nästa två takter är andra bataljons signal och de återstående fyra takterna är följaktligen tredje bataljons signal.
En bataljonssignal som åtföljs av en, två, tre eller fyra stötar på tonen G utgör respektive kompanis igenkänningssignal.

Bataljonssignalerna står mot gul bakgrund i notsystemet ovan åtföljda av kompaniernas tilläggssignaler.


Här ser vi Leif spela med Ludvika Hemvärnsmusikkår
vid invigningen av Dalregementets museum på Rommehed år 2006

 

Leif har levererat följande utdrag ur ERI och RegI, Allmänna bestämmelser:
  "Regementets igenkänningssignal gives på lämplig tid efter tapto såsom tystnadssignal, ävensom i övrigt då manskapet tillfälligtvis skall samlas inom vederbörliga kompanilokaler eller då regementet under pågående övningar skall samlas till regementschefen."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  "Varje kompani har såsom igenkänningssignal den för vederbörlig bataljon enligt ovan fastställda signalen, åtföljd av 1-4 stötar å tonen G, betecknande nummer inom bataljonen, t ex 5.komp II bat signal samt en stöt å tonen G."

Ursprungligen omfattade Dalregementet de åtta sockenkompanierna varför det ovan beskrivna signalsystemet torde ha tagits i bruk någon gång i början av 1900-talet. Vet Du någonting mer om detta?
Rapport i så fall till
webbmaster@dalregementetsmuseer.se

Vad vet vi mer om igenkänningssignalen? När började den användas? Ursprung?

Skicka gärna en bild av ett jägarhorn till webbmaster@dalregementetsmuseer.se