Ett par bilder från studentbostädernas gemensamhetsutrymmen i B-kasern, eller III bat (tredje bataljon) som kasernen kallades när det begav sej. Gemensamhetsutrymmen förresten, dagrum heter det, så det så.

Förstorade fotografier pryder väggarna. På den övre bilden ses regementet uppställt för övning 1931. På den undre bilden ses 21 officerare och underofficerare uppställda utanför - ja just det - III bat, året är 1909 eller 1910.