Mats Kristoffersson upptäckte i en tidningsartikel kring Grönstedts cognac och dess ursprungliga tillverkare, Johan Daniel G, att dennes far var officer på Dalregementet. Lite botaniserande i personhistorien visar att 5 generationer Grönstedt i följd tjänstgjorde på Dalregementet varav Johan Daniel ingick i den fjärde generationen, dock blev han vinhandlare i stället för militär.

1: År 1709 blev smålänningen Johan Grönstedt (1676-1724) regementskvartermästare vid Dalregementet. Han tjänstgjorde sedermera vid Orsa, Leksands och Mora kompanier och innehade vid avskedet majors grad.

2: Johans son Jacob (1720-1807) blev så småningom sergeant vid Leksands kompani. Han hade tre söner som anslöt sig till Dalregementet; Nils, Carl-Jacob och Johan.

3: Nils 1764-1807, 1784, förare
   4: Anders Jacob 1798-1858, fanjunkare
       5: Carl August 1830-1914, sergeant
   4: Nils Gustaf 1802- rustmästare

3: Carl-Jacob 1771-1823, sekundkapten
   4: Anders Jacob 1811-1851, fanjunkare
       5: Axel Wilhelm 1848-1923, furir
   4: Carl Oscar 1815-1852, fanjunkare

3: Johan 1761-1817,rustmästare
   4: Johan Daniel 1806-1876, vinhandlare i Stockholm

Och så är vi då framme vid cognacen:
Johan Daniel Grönstedt, född 4 april 1806 i Leksand, blev en känd vinhandlare i Stockholm, vars namn Grönstedts fortfarande finns kvar som varumärke.

Efter faderns död då Johan Daniel var bara elva år gammal, var han tvungen att börja arbeta för egen försörjning. Han fick anställning hos krögaren Renström på Falu Källaresal, och flyttade 1824 till Stockholm och arbetade inom restaurangnäringen där. 1834 tog han över källaren Stiernan i Gamla stan, som innefattade både krog och vinhandel, och var belägen på Österlånggatan 45. "Vinhandel" innebar vid denna tid försäljning av såväl vin som spritdrycker. Punsch var på modet, och Grönstedts punsch blev mycket populär. Grönstedts rörelse växte, och 1846 öppnade han filial på Västerlånggatan 68. Samma år blandade och tappade Grönstedt också den första flaskan Cognac under eget namn.

Efter Johan Daniels död tog Georg August Wilhelm Schuldies över verksamheten, och vid det laget var namnet Grönstedts väl inarbetat på den svenska dryckesmarknaden. Namnet fanns kvar i företagsnamnet J. D. Grönstedt & kompani när företaget förstatligades 1917. Det drevs inledningsvis som ett dotterbolag till AB Vin- & spritcentralen, men 1931 övergick det till att vara ett varumärke

Vin & Sprit lade ner produktionen av punschen Grönstedts Blå år 2006.
Namnet utnyttjades sedan enbart på Cognac, och har även utnyttjats för portvin, till exempel Grådask, och för Armagnac.

År 2020 återuppstod punschen Grönstedts Blå cirka 180 år efter sin födelse.