För många år sedan presenterades här nedanstående materiel i form av en körbar bildspelsfil. Säkerhetsnivåerna på Internet har sedan höjts så att den filen blockerades som ett virus.
Här visas nu bilderna på nytt som en helt vanlig websida.

Vill Du tanka hem materialet i form av en pdf-fil så var så god: Daladelar.pdf