1979/1001:2
JONSSON, ÅKE CLARENCE, född 1922-05-05 i Umeå förs.,
son till butiksföreståndaren Per Edvin J. och Ingeborg Britta Alenius.
Gift 1954-06-12 med bildläraren Ulla Maria Forsslund, född 1931-06-10 i Mora förs., Kopparbergs län.
Barn: Carl Svante f. 1956-04-10, Kajsa Maria f. 1958-01-15, Carl Magnus f. 1964-06-07

Volontär vid Västerbottens regemente 1939-11-01, korpral 1941 och furir 1942.
Elev vid Försvarets läroverk med studentexamen 1947.

Fänrik vid Västerbottens regemente 1948-09-01.
Tjänst vid Arméns jägarskola 1949-51.
Löjtnant 1950-09-01.
Kurs i fallskärmsjägartjänst 1951.
Tjänst vid Arméns fallskärmsjägarskola 1952-53 och
vid Arméns jägarskola 1954-58.
Vinterkurs vid italienska arméns alpina skola 1955.
Kapten 1960.
Elev vid Militärhögskolan 1961-63.
Generalstabsaspirant 1963-65.
Kapten i Generalstabskåren 1965 med placering från 1964 som detaljchef vid Arméstabens taktikavdelning.
Major i Generalstabskåren 1966-04-01.
Major vid Västerbottens regemente med placering som chef för Arméns jägarskola 1966-10-01. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1968 med bibehållen placering.
Befälhavare för Kiruna förvarsområde med Arméns jägarskola 1973-07-01.
Överste och befälhavare för Kiruna försvarsområde med Arméns jägarskola 1973- 12-14.
Chef för Lapplands jägarregemente och Kiruna försvarsområde 1975-07-01.

Överste av 1:a graden och chef för Dalregementet med Kopparbergs förvarsområde 1979-10-01.
Avsked med inträde i reserven 1982.
Deltidstjänst som chef för chefsutbildningen inom försvarsmakten 1983-88 samt ordförande i sabotageutredningen 1984-85.
Utträde ur reserven 1992.

Clarence Jonsson var förbandschef i Kiruna 1966-79 och ledde bl.a. Jägarskolans omorganisation till Lapplands Jägarregemente. Hans inriktning på vintertjänst och organisationsförmåga togs i anspråk även civilt. Han var organisationskommittéordförande för Kirunaspelen 1968-79 och för Svenska Skidspelen i Falun 1980-93, ordförande i arbetsutskottet för VM på skidor 1988-91 samt vice ordförande för styrelsen för VM på skidor 1993. Han var ordförande för Dalarnas Skytteförbund 1980-86 samt var med och bildade Sollerö-Åsens fäbodlag och var dess första ordförande 1980-89.
Som regementschef tog J. fasta på förslaget att Engelbrekt Flodströms arbete med Dalregementets personhistoria skulle fullföljas. Han ledde hösten 1981 bildandet av kommittén för detta ändamål och var dess förste ordförande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clarence Jonsson avled hösten 2006