1959/0401:5
NORDSTRÖM, KARL-ERIK OSCAR, född 1916-10-17 i Grangärde förs., Kopparbergs län, död 1999-02-19 i Österå, Stora Kopparbergs förs.,
son till lantbrukaren Georg Verner N. och Karolina Andersson.

Gift 1946-09-07 med Linnéa Elisabeth Blomkvist, född 1918-07-13 i Brännkyrka förs., Stockholms län.
Barn: Per-Erik f. 1947-07-13,  Jan-Erik Anders f 1959-10-28,  Kerstin Elisabeth f. 1961-08-23

Folkskola följd av skogs- och lantbruksarbete på faderns gård.
Volontär vid Svea ingenjörkår 1934-11-01, furir 1938, reservunderofficerskurs 1940, studentexamen, sergeant och officersaspirant 1943.
Fänrik vid Ingenjörtrupperna 1944-09-01, löjtnant 1946, elev vid Ingenjörofficersskolan 1946-47, vid Infanteriofficersskolan 1950. Lärare vid Ingenjörkadettskolan 1950-52. Elev vid Intendenturskolan 1952-54, kapten 1953. Kapten vid Intendenturkåren med tjänst vid KAIF 1954, lärare vid Intendenturskolan 1955-59.
Tjänst med majors grad som kvartermästare vid FN-bataljonen III i Gaza1957-58. Regementsintendent vid Dalregementet 1959-04-01 -- 1963-09-30. Kurs i drivmedelstjänst vid Fort Lee, USA, våren 1963
Lärare vid Intendenturskolan 1963, major och tjänst vid Försvarets Intendenturverk 1965, chef förrådsdetaljen vid Drivmedelsbyrån 1966, överstelöjtnant och chef IFB 1969.
Överstelöjtnant och chef sektion 2 vid Dalregementet 1973-07-01. Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1976.
Avsked med inträde i reserven 1977-04-01.
Anställd vid utvecklingsfonden i Falun 1977-81, därefter konsult.

Karl-Erik Nordström köpte 1960 gården Stenbacken utanför Falun.
Han var en verklig PR-man för Dalarna. Han kämpade för att bevara Rommehedslägret och blev Rommehedföreningens hedersordförande. Han initierade en stor spelmansstämma på lägret och samordnade spelmännens insatser vid Carl XVI Gustafs bröllop. Vid regementets 350-årsjubileum samordnade han det kulturella firandet både i Rommehed och i Stockholm. Som stor beundrare av Dan Andersson ledde han kulturella resor till Grangärde-bygden.