februari 2017  -  Månadens fotografi

Inför Älvdalsmanövern 1966
Ett nedslag i Stig Hermanssons fotoalbum
Klicka på bilden för en förstoringKaserngården fotograferad från A-kasern. Ett kompanis fordon uppställda framför CUI (Centralt Utrustningsförråd Intendenturmateriel) som byggnaden kallades då.

I bottenvåningen fanns vapenverkstad och signalverkstad.

Ett hörn av musikkasern syns i vänstra kanten. Lägg märke till den blå färgen, ett billigt köp från SJ. Ommålningen skedde under regementschefens tillfälliga bortavaro och rönte inte någon uppskattning när han återkom till regementet.

På tal om färg; bildens färgskala är väl bevarad trots gångna 50 år. Typiska 60-talsfärger bidrar till tidskänslan.

Mer ur Stigs fotoalbum finns i maj 2016, november 2014 och oktober 2011

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se