maj 2016  -  Månadens fotografi

Vy från A-kasern 1966
Klicka på bilden för en förstoring.
Klicka här för samma bild med bygnnadernas benämningar.


Foto: Stig Hermansson, vpl på Brigadstabskompaniets vaktpluton 1966-67.

Kompaniet är på väg till övningar på Älvdalens skjutfält.
Vi ser en latsbil med cykeltransportöverrede och cykeltransportsläp. Lasten tycks vara målmateriel för kommande stridsskjutningar.
Traktorerna står lastade och klara, på två kärror finns det ammunition vilket framgår av röda flaggor. Köbildning för frukost pågår.

Lägg märke till den blåmålade matsalen. Även musikkasernen hade målats med denna färg som påstods ha köpts billigt från SJ. Regementschefen, överste Bror von Vegesack, hade tjänstgjort som FN-observatör i Nigeria och blev tämligen upprörd när han vid sin hemkomst fick syn på två bjärt blåmålade byggnader på ömse sidor om den traditionellt gula C-kasernen. I sinom tid återfick byggnaderna sina ursprungliga färger och så är det än i dag.

 

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se