November 2014  -  Månadens fotografier

Vintern 1967


En stämningsbild från det inre av ett 20-mannatält.
Torkställningen är visst lite slarvigt monterad.
Foto: Stig Hermansson

 


Och här har vi Stig själv som eldpost.
Han är i dag aktiv bl a i Föreningen Rommehed