November 2009  -  Månadens fotografi

 
        
Vi har tidigare tagit oss en titt i Nils Sundstedts fotoalbum och vi har också kunnat ta del av hans stamkort. Hans hustru, Siri, tjänstgjorde även hon under beredskapsåren vilket vi också har kunnat läsa om på vår hemsida.

Nils och Siri, man och hustru således, träffades en gång under beredskapen överraskande på en skogsväg "någonstans i Sverige". Någon hade kamera med sej och "tog ett kort".