Jerk Pros från Borlänge kom en strålande sommardag till vårt museum på Rommehed medförande ett gammalt fotoalbum. Vi stängde genast in oss i arkivet och botaniserade i materialet. Jerks morfars bror med inskrivningsnummer 539 58/29, Nils Sundstedt från Långshyttan och född 13/12 1909, gjorde sin värnplikt på Dalregementet och beredskapstjänst i Norrland, av bilderna att döma i någon form av hundtjänst. Jerk tänker forska mer kring detta så vi hoppas få veta mer om några av de drygt 80 fotografierna som vi scannade in.

Vi börjar med en bild på  Nils som post vid kaserngrinden som då fanns mellan II. bat (A-kasern) och Kanslihuset. Den gamla anfartsvägen har förresten återskapats i år (2008).

Detta bör vara från grundutbildningen, bedömningsvis omkring 1930.

Lägg märke till paradattributet, ståndaren, i hatten. Förmodligen skulle vakten vara extra prydlig för i vardagslag bars normalt inte denna prydnad.

Vi fortsätter med ett kompanifoto
Klicka på bilden

Och så kommer resten av albumet :
Det finns ytterst få anteckningar så bilderna får mestadels tala för sig själva.

Nils hustru, Siri, har en egen plats på vår hemsida