Regementets Dag 2023

Hemvärnets musikkår och frivilligrörelsernas fanborg är på plats

Och Orsa kompani är på plats

Publiken är också på plats

Nästan alla är på plats, bara chefen fattas

Och här kommer Dalregementets chef, överste Ronny Modigs

Chefen hade sällskap på nedfärden

Fanmarsch

Stridsövningsförevisning

 

Fanborgen

Försäljning och utdelning av Armborstet
Herbert, Carl-Owe och Sören
Foto: Jan-Olof Montelius

Carl-Owe och Jan-Olof visar upp Föreningen Dalkarlsvägens Dalafana och Kamratföreningens fana

Museet var naturligtvis öppet

Förre försvarsministern Peter Hultqvist närvarade vid regementschefens mottagning i Officersmässen
Foto: H-G Berglund

Herbert Carlén överlämnar Armborstet 2023 till regementschefen
Foto: Jan-Olof Montelius

Vy över kaserngården från kanslihusets översta våning

 

På kaserngården dominerade kommunens och regionens presentationer av kris- och katastrofberedskapsmateriel

Musikkasern.
Byggd på Rommehed 1889, flyttad till Falun 1907

Vy över kaserngården från musikkaserns balkong

Bandvagn 410. Amfibisk, terränggående, splitterskyddad.
I tjänst sedan drygt 10 år.

Frivilliga radioorganisationen (FRO)visar upp Truppradiosystemet från 1980-talet med Radio 180 (Ra 180) och datarapporteringsterminalen DART 380. materielen är fortfarande i tjänst och medger krypterad trafik med hoppfrekvens (svårpejlad).

I regementsparken visade bland annat ett antal frivilligorganisationer upp sej. Polisen hade också en monter.

Regementets dag utgör för många ett tillfälle för återträff. Här ser vi ett antal glada arbetskamrater från Miloverkstaden (Militärområdesverkstad)

Ljungbergsgymnasiet producerar en kokbok i samarbete med FUB och med hjälp av elever på yrkesprogrammet på anpassad gymnasieskola.  (https://www.fub.se/)

Länk till förra årets Regementets Dag

Till sidans topp

Läs Herman Lindqvists tal på Dalavallen år 2000 och 2022