Det kom ett brev
från kamraterna i Tisdagsklubben i allmänhet och Bengt Åhlander i synnerhet.

Där i låg ett foto från den första oktober 1949 föreställande bland andra tre kadetter från Dalregementet under utflykt i Stockholm.
Det var tydligen en så kallad "kanonfotograf" som tog bilden och levererade kopian på dagen. Lägg märke till masken som ligger i bildens underkant.

Kadetterna är från vänster Hans Nilsson (Bergensund), Bengt Åhlander och Torsten Stenqvist.

Klicka här!  

Som den omtänksamme son han var skickade Bengt bilden till sin mamma.

Efter intagen tisdagslunch på Militärsällskapet i Stockholm händer det understundom att man vid kaffet gemensamt påtecknar vykort eller brev till någon frånvarande kamrat med hyllningar, hälsningar eller uppmaningar.

Och ja, jag vet. Det var ett tag sedan jag tisdagslunchade. Kommer snart.