Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer  //  150:- per år  //   Bankgiro 5021-1291

”För bygden och regementet – för regementet och bygden”

Denna devis beskriver väl det syfte, mål och verksamhet som föreningen arbetat för sedan sin tillkomst 1936. En mängd skrifter har givits ut genom åren, bl a serien ”Armborstet”.

Som medlem i Kungl. Dalregementets Kamratförening får man fortlöpande information om föreningen och inbjudan att delta vid möten, middagar och resor i föreningens regi.

Kungl. Dalregementets Kamratförening
Box 701
791 29 Falun                         

Tel: 072-719 50 48 (sekr. Per Gilén)

Bankgiro  131-3618
Årsavgift 150 kr

Dalregementets Regementsofficerskårs Ekonomikassa
Jan Fahlén
jan@jfpartner.se

Kompaniofficersföreningen
Att: Lars Back
Box 701
791 29 Falun

Tel: 023-451 63 (Lars Back)

 

Dalregementets Officersmäss
i Falun
Kaserngården 6
791 40 Falun

Tel: 070-572 83 58
Mats Bergström

 

Dalregementets Idrottsförening

Kontaktperson: Claes Annerstedt
c.annerstedt@telia.com
uppdaterat
2022-12-12


Spökbrigaden
Detta är en stadge- och styrelselös sammanslutning för pensionerade regementskamrater. Verksamheten kännetecknas av månatliga luncher, studiebesök och utflykter. 

Kontaktperson: Herbert Carlen tel: 073-805 57 00  
herbertcarlen@gmail.com
 

Intresseförening har som uppgift att uppmärksamma och stödja bevarandet av den gamla mötesplatsen och dess traditioner. Lägervisningar, musikaftnar, nationaldagsfirande och stortapto kan nämnas bland återkommande arrangemang.

Ordförande: Gunilla Malmberg
Gussarvshyttan 41
781 92 Stora Skedvi
g.malmberg75@gmail.com
072-204 14 32
0243-236559

Bankgiro 134-5420
Årsavgift 100 kr
Kungl Dalregementets Musketerarkår  

Militärhistorisk förening som uppträder i uniform m/1845 efter 1846 års exercisreglemente.
Uppvisningsgruppen kan bokas för olika publika arrangemang.

Klicka här för fler bilder

 

 

Kungl. Dalregementets Musketerarkår
Hans-Göran Berglund
Rommehedslägret 6
784 63 Borlänge

Tel: 070-318 20 47 (H-G Berglund)

uppdaterat
2022-12-12

 

I början av 1900-talet uppstod en informell sammanslutning för personal från Dalregementet, bosatta eller tjänstgörande i Stockholmsområdet. På 1950-talet växte traditionen fram med lunchträffar på tisdagar, varefter namnet "Tisdagsklubben" var givet.

Sporadiska gästboksanteckningar börjar med ett möte på  Militärsällskapet 21/11 1928. Sedan dess har Militärsällskapet nästan alltid varit föreningens stamlokus och där träffas kamraterna fortfarande.
Nu mera ses vi en helgfri tisdag i månaden, dock ej under sommaren.
Det brukar i regel bli månadens första tisdag.

Kontaktperson för Tisdagsklubben: Peter Bjuvberg, 070-55 92 002

Maila till peter.bjuvberg@gmail.com så kommer du med på maillistan och får i god tid kallelse till lunch.

"Lille Jul" firar vi med lunch eller middag på  Militärsällskapet någon lämplig dag i december om tillräckligt många önskar det. Tidvis har julklapps- eller boklotteri tillämpats.

Klicka här för information om lunchbokning, tillträde till lokalerna med mera.

Sedan hösten 2006 återfinns Militärsällskapet ("Milis" eller "Milikosen")i nya,  fina lokaler på Valhallavägen 104, 1 tr.

Tag kontakt när Du är i Stockholm. Kom och ät lunch med oss.

Medelåldern i klubben är aktningsvärd men medlemmarnas sinnelag desto ungdomligare och luncherna är ytterst gemytliga. De goda historierna äro legio och de mest särpräglade ämnesområden blir föremål för utredning och redovisning.

Här kan du läsa om Tisdagsklubbens historia