1945/0901:6
FORSÉN, NILS LENNART, född 1919-12-19 i Falu Kristine förs., död 1991-11-25, son till fanjunkaren Johannes F. (1916/0223:2) och Tysk Margit Andersdotter.
Volontär vid Dalregementet 1937-11-01, vicekorpral 1938-10-01, korpral 1939-09-0l
Instruktör vid depån från 1939 dec
Furir “K” 1940-02-22, furir vid regementet så. 11-01
Sergeant “K” 1942-11-01
Elev vid Arméns Underofficersskola 1943-44
Sergeant vid regementet 1945-09-01
Trupptjänst vid Livkompaniet till 1948.

1948-08-01 borjade F. provtjänstgöring vid Rikets Allmänna Kartverk och anställdes där 1953-10-01 samtidigt som han erhöll avsked från aktiv stat och överfördes i reserven. Efter författningsenliga tjänstgöringar befordrades han 1957-11-01 till fanjunkare i reserven. Han avgick ur reserven 1967-01-01 och förordnades till värnpliktig fanjunkare fram till 1974-12-31.
I samband med Kartverkets och Lantmäteristyrelsens sammanslagning till Lantmäteriverket överfördes han till detta verk som byråingenjör och arbetade fram till pension i Gävle.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Under författningsenlig tjänstgöring ritade Forsén bland annat Rommehedskartan 1959