1964/0701:1
EDEBRAND, BENGT ERIK, född 1940-02-07 i Hjärtum förs., Göteborgs och Bohus län, son till postmästaren Bror Erik Ragnvald E. och Ingrid Lindén.
Fadern har tjänstgjort som fältpostmästare vid svenska FN-bataljonen i Kongo.
Gift 1965-06-26 med undersköterskan Irma Elisabet Andersson, född 1944-11-17 i Ekeby- förs., Uppsala län.
Barn: Sara Elisabet f. 1966-06-30


Grundläggande militär utbildning vid Livgrenadjärregementet och Dalregementet.
Instruktörsaspirant vid Dalregementet 1959, korpral s.å., furir 1960. Realexamen vid Försvarets Läroverk 1964. Överfurir 1964-07-01, rustmästare 1971, fanjunkare 1972, löjtnant 1983.
Avsked med förtida pension 1997.

Instruktör i pansarvärnstjänst 1960-69.
Chef för inre utbildningsanordningar samt film- och fotobefäl 1970-97.
Han var samtidigt regementets handläggare av fältposttjänst, folkrätt, krigsfångetjänst samt vakttjänst. Inom dessa områden erhöll han specialutbildning samt deltog som sakkunnig vid utarbetandet av försvarets nya vaktbestämmelser.

Ledamot i Armé- Marin- och Flygfilms styrelse.
Fackligt aktiv i underbefäls- och plutonsofficersförening, huvudskyddsombud för den militära personalen samt en tid regementets bibliotekarie.
Aktiv inom Kungl. Dalregementets Kamratförening och har belönats med dess förtjänstplakett.
Efter avgång ur aktiv tjänst har han forskat militärhistoriskt samt medverkat vid arbetet med denna del av Dalregementets Personhistoria.