1920/1231:3
DE MARÉ, ERIK BALTZAR, född 1895-07-17 i St Tuna, död 1940-12-28 i Falu Kristine förs., son till överstelöjtnanten Jaques de M. (1881/0701) och Agnes Karolina Lexow.
Gift 1921-05-17 i Berlin med Sybille Hildegard Helene von Sass (baltisk friherrlig ätt), född 1895-12-23 i Berlin, dotter till hovrättsrådet Georg Friedrich von S. och Marie Roes.
Barn:
Lillebil Agnes Maria Irma f 1922-09-01 Rutger Gösta Jaques f 1930-09-04 Baltzar Georg Samuel f 1927-07-25 Gunilla Ewa Barbara f 1932-11-08 Irmelin Margareta Ellinor f 1929-02-25


Skolgång i Falun till 1915. Officersaspirant 1917-11-05 vid Preussiska Füsilierregement nr 34, "Königin Victoria von Schweden". Deltog i striderna norr Ailette och vid Chemin des Dames på västfronten samt senare i "det stora slaget i Frankrike". Härunder sårades han två gånger. Han genomgick Fahnen-Junker-Kursus i Tyskland och blev tysk fänrik innan han efter fredsslutet erhöll avsked 1919-03-02. För sin tjänst tilldelades han Preussiska Järnkorset 2. kl samt Tyska Hederskorset. Officersaspirant vid Dalregementet 1919-05-27, varvid den tyska tjänstgöringen tillgodoräknades så att han efter officerskurs på Krigsskolan blev fänrik 1920-1231. Som kadett var han kammarpage hos H.M. Drottning Viktoria
Underlöjtnant 1922-12-30
Löjtnant 1923-03-02
Tjänst vid centraliserat medicinarkompani på Skaraborgs regemente 1925 Elev vid GCI 1925-28 med gymnastiklärar- och sjukgymnastkompetens
Utbildning vid Göta livgarde i stridsvagnstjänst 1928-1930
Intendentsaspirant 1930-32
Bataljonsadjutant vid regementet 1933-36 med placering även vid mobiliseringsavdelningen
Kapten 1935-12-13
Kompanichef 1936-1939
Chef för fältorganiserade 2. skyttekompaniet I 13 i Norrland, Värmland och Västra Dalarna från 1939 till dess att han avlöstes på grund av den sjukdom som ändade hans liv.