1865/0713 STRÖM, GUSTAF
Född 1841-01-22, död 1919 i Falun,
son till soldaten vid Hälsinge regemente Anders Ström, Folkärna.
Gift med Johanna Kristina Bäcklin, född 1850.
Barn: Johan Axel, f 1885-01-09 i Falun, auktionskammarföreståndare
Knut Oscar, f 1892-03-29
Dessutom minst två döttrar, den yngsta Selma, känd som "Jäda på Älsbörj", skollärarinna.

Furir utan lön vid Livkompaniet 1865-07-13
Furir med 1. furirs lön vid Gagnefs kompani 1866-02-21
Befordrad till sergeant med 1. sergeants lön vid Västerdals komapni 1872-11-28
Transporterad till sergeant av 1. klass vid Leksands kompani 1876-12-22
Genom tjänste- och lönebyte transporterad till Rättviks kompani 1882-11-07
Utnämnd och förordnad till fanjunkare i regementet 1892-06-17
Ansökan om avsked beviljad från 1893-04-04 med rätt att kvarstå såsom fanjunkare i reserven och med rätt till en pension på 510 kronor om året.

Ström hade redan som ung lärt sig skräddaryrket. Han drygade ut den magra lönen genom skrädderiarbete mellan mötena och gjorde sig känd som en skicklig hantverkare.
Efter pensionen 1893 ägnade han sig helt år skräddarverksamheten.

Ström kom med tiden att ägna sig åt några gårdar i den "gruvliga delen" av Falun. Han gjorde sig känd för att hålla ovanligt låga hyror i husen vilket blev möjligt tack vare att han själv egenhändigt reparerade fastigheterna.