1884/0614:2
SVENSSON, KNUT JAKOB TEODOR , född 1863-03-24 i Eskilstuna, död 1897-11-13
 i Kongo, son till handlanden Jacques Svensson och Charlotta Wahlström.
Svensson var ogift.
Volontär vid roten nr 92 Blå vid Gagnefs kompani 1883-04-28
Sergeant med volontärs lön 1884-06-14
Underlöjtnant utan lön vid Leksands kompani 1885-10-20 och med lön 1886-09-04
Examen vid lnfanteriskjutskolan 1888-10-08
Löjtnant av 2. klass 1892-07-06.
Löjtnant av 2. klass vid Orsa kompani 1893
Avsked 1894-10-01
Anställd i Kongostatens armé 1893-11-06
Svensson avreste 1893-11-06 med ångaren ”Akassa” till Kongo. Han kom till Boma 12-02 och anlände med ”l-lirondelle” till Natadi 12-10 och till Leopoldville 1894-01-20, där han sammanträffade med flera skandinaviska officerare. Svensson utnämndes till chef för stationen i Bikoro, avgick 08-05 med 150 man till Lualaba-Kassi, varest batetesoldatema i Luluaborg hade gjort uppror. Därifrån marscherade han 09-05 med 250 man längs floden in i rientalprovinsen där han engagerades i förposttjänst och smärre skärmytslingar tills major Michaux kom upp med huvudstyrkan av den kolonn med vilken han skulle angripa de upproriska. Michaux stötte 10-09 på batetelaema och räddades endast av Svenssons tapperhet och sinnesnärvaro från fullständigt nederlag.
I november förordnades han till zonchef i Gandu och var detta till 1896. För sitt
välförhållande under nämnda strider blev han utnämnd till kapten och dekorerades med Lejonordens medalj. Sedermera deltog han i åtskilliga småstrider i Gandu-Nyangwe.
Han kom 1897-04-30 hem från Kongo och deltog i vapenövningama på
Dalregementet. I november återvände han för andra gången till Afrika. Svensson sändes nu till Stanley-Falls distriktet och utmärkte sig på nytt i den stora Dhanis-expeditionens strider mot rebellerna. l Sungula insjuknade han i dysenteri och fördes till Kabaranbarré, där han dog 1897-11-13, samma dag som belgarna led sitt nederlag.
Svensson var mycket uppskattad och kallades "lejonet” bland Kongoofficerarna.
Riddare av Lejonorden, Guldmedalj av Lejonorden, L étoile de service.

Läs mer om SVENSSON, KNUT JAKOB TEODOR