En regementsväbel var en underofficer som hade polisuppsikten inom ett förbands kaserner och förestod förbandets häkte. (Sv uppslagsbok 1955).
Här presenterar vi två regementsväblar från 1920-talet.
Text ur Dalregementets personhistoria och bild ur boken "Dalarna i porträtt och bild"


 

 

1914/0703:1
ERIKSSON ERIK, född 1885-01-24 i Sundbäck, Orsa, död där 1958-06-26 (avled
på Falu lasarett), son till handlaren Lisspeter John E. och Ulus Kerstin Eriksson.
Kusin till fanjunkaren A. Pollack (1916/0920).

Gift 1911-02-04 med Lofvars Anna Johnsson, född 1887-01-17 i Sundbäck,
Orsa, död där 1973-11-14, dotter till hemmansägaren Lofvars John J. och Sneppers Anna Johnsson.

Barn:Elsa Linnéa f 1911-03-26
Sven-Erik f 1914-03-09
Knut Tage f 1922-07-03

Volontär nr 69 på 7. kompaniet, Dalregementet 1903-01-02
Tilldelad nr 271 på Mora kompani 1904-01-01, vicekorpral s.å. 07-11
Underofficersexamen 1905-04-18, korpral s.å. 04-25
Distinktionskorpral 1906-11-01
Biträdande lärare vid volontärskolan i Västerås 1907 okt-1908 maj och vid Offi-
cersvolontärskolan på Karlsborg 1913 juni-okt.
Sergeant 1914-07-03, sergeant av 2. klass 1915-05-04
Plutonchef vid skyddstruppkompani 1914 aug-1915 febr
Kompaniadjutant vid skyddstruppkompani 1916 nov-1917 jan
Sergeant av 1. klass 1918-12-25, kompaniadjutant vid 12. kompaniet
Fanjunkare i regementet 1923-09-01, regementsväbel
Överförd på frivillig övergångsstat 1926-09-01
Avsked från aktiv tjänst 1935-01-25, överförd i reserven.
Krigstjänstgöring vid depån 1939-12-05 till 1940-02-26 samt s.å. 04-13 till
06-16
Kvar i reserven till 1950.

E. flyttade 1926 till hustruns fädernegård - Lofvarsgården i Sundbäck, Orsa
som han därefter skötte tillsammans med hustru och barn. Till gården hörde även en fäbod i Grunnberg där han ofta vistades för skogsarbeten, jakt och fiske.

Han verkade även inom kommunalpolitiken.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1915/0607
LÖFGREN, HENRIK EMANUEL, född 1885-01-20 i St Kopparbergs landsförs.,
död 1941-07-10 i Aspeboda, son till trädgårdsmästaren Svante Konrad L. och
Emma Katrina Jansson.

Gift 1910-08-13 med Maria Andersdotter född 1886-10-06 i Leksand, död 1935-
01-07 i Falu Kristine förs., dotter till Anders Larsson, bonde i Västannor, och Brita Persdotter.

Barn:
Märta Maria f 1910-O9-18
Rut Ingrid f 1912-08-03
Torsten Emanuel f 1914-03-04
Karin Valborg f 1916-02-21
Irma Brita f 19l9-01-17
Erik Ragnar f 1920-09-21
Bengt Holger f 1929-09-11

Volontär nr 80 vid Dalregementet 1903-11-01

Tilldelad nr 272 vid Mora kompani 1904-01-01, vicekorpral 1905-04-25
Underofficersexamen 1906-04-24, korpral tre dagar senare
Distinktionskorpral 1907-01-01

Biträdande lärare vid Underofficersskolan i Västerås 1907 okt-1908 april
Instruktör vid regementets korpralskola 1911/12
Vaktmästare vid regementets huvudförråd 1913-15
Furir av 1. klass 1915-01-01, sergeant i regementet s.å. 06-07, sergeant av 2. klass s.å. 10-01
Förrådsunderofficer 1916- 19
Sergeant av 1. klass 1919-05-23
Kompaniadjutant 1920-21
Tjänstgöring vid studentkompaniet i Uppsala 1922-23
Fanjunkare i regementet 1925-04-01, vid regementet 1927-07-10
Regementsväbel 1925-30
Stabsunderofficer 1930-35
Avsked från aktiv tjänst 1935-01-20, överförd i reserven.

L. flyttade till Hedemora och verkade fram till 1941 som landstormsförrådsför-
valtare vid Hedemora landstormsområde.