Porträtt i olja av David Tägtström, detalj. Tägtström målade också en kopia som överlämnades till Krigsskolan, Karlberg.

1928/0101:5
HJELM, BENGT CARL OLOF, född 1905-11-23 i Torsåker, Gävleborgs län, död 1968-03-20 i Stockholm, Kungsholms förs., son till fanjunkaren Karl Henning H. och Ester Kristina Bäckström.

Gift 1932-06-27 med Asta Miinnich, född 1908-11-16 i Falun, död 1988-12-21 i Stockholm, Kungsholms förs., dotter till grosshandlaren Herman M. och Ada Felländer.

Barn: Christian f 1931-05-14, Viveka f 1937-07-22, Gunilla f 1933-10-13, Olov f 1943-06-23 

Student i Gävle 1925
Officersaspirant vid Dalregementet 1926-01-29
Fänrik 1928-01-01, underlöjtnant 1929-12-31
Elev vid Infanteriskjutskolan 1929-30 samt 1931
Tjänstgöring vid Norrbottens regemente vintern 1930-31
Elev vid signalofficerskurs vid Bodens ingenjörkår 1931-32
Löjtnant 1931-11-27
Elev vid GCI gymnastiklärarkurs 1932-34
Lärare vid Norra fördelningens studentkompani 1934-35
Plutonchef vid Sveriges övervakningsstyrka i Saar dec 1934-febr 1935
Elev vid Krigshögskolan 1937-39
Generalstabsaspirant 1939-1942
Kapten vid Dalregementet 1940-08-01
Kapten i generalstabskåren 1942-10-01 med placering vid Försvarsstaben samt biträdande lärare vid Krigshögskolan.
Kapten vid Försvarsstaben 1944, varvid han bl. a. handlade ärenden rörande de norska "polistruppernas" utbildning i Sverige.
Han var chef för den första norska Befälsskolan i Sverige april-oktober 1944 vid Mariefred.
Förordnad till major vid Försvarsstaben 1944-10-01.
Under maj 1945 följde han "Befälsskolekompaniets" verksamhet i Oslo.
Kapten vid Älvsborgs regemente 1945-10-01.
Skolchef för norsk befälsskola i Uppsala 1946-01-10 till 09-10.
Major vid generalstabskåren 1946-10-01 med placering som chef för stabens underrättelseavdelning.
Överstelöjtnant 1948-10-01 och militärattaché med stationering i Paris och sidoackreditering i Bern och Bryssel.
Överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1950-10-01.
Chef för Krigsskolan 1952-58.
Överste i Jämtlands fält-jägarregemente 1954-10-01
Överste och chef för Dalregementet 1958-09-30
Försvarsattaché vid försvarsstaben 1962-10-01 med stationering i Moskva med sidoackreditering i Warszawa och Prag, varvid han tillades generalmajors grad.
Avsked 1966-04-01 med inträde som överste i V. militärområdets reserv.

Efter hemkomsten från Moskva bosatte Hjelm sig i Stockholm. Hans krafter bröts ned av sjukdom inom mindre än två år.