1948/0501
WETTERHALL, GÖSTA CARL FREDRIK, född 1904-08-01 i Skillingaryd, död 1983-06-22 i Falun, St Kopparbergs förs.,
son till överstelöjtnanten Carl Fredrik W. och Emy Karin Wallin.
Gift 1934-12-19 med gymnastikdirektören och sjukgymnasten Barbro Emma Helena Hasselblad, född 1909-01-13 i Stockholm, Oscars förs., död 1990-02-19 i Falun, dotter till krigsrådet vid Arméförvaltningen Sven Åke Waldemar H. och Elsa Nordström.
Barn:
Gunilla f 1936-04-15, Åke Carl Gustaf f
1938-09-20 kapten i Dalregementets reserv (1960/0827), Karin f 1941-06-02, Anna f 1943-06-04, Carl f 1947-11-17

Student i Jönköping 1923.
Officersaspirant vid Norrbottens regemente så. Fänrik 1925-12-31, underlöjtnant 1928-01-01 och löjtnant 1929-05-01.
Elev vid GCI 1930. Elev vid Krigshögskolan 1936-38. Kapten 1937-10-01.
Kadettofficer och därefter kompanichef vid Krigsskolan 1938 -1944
Kompanichef för 16. jägarkompaniet i Svenska Frivilligkåren 1940.
Major och chef för Arméns Jägarskola 1944-04-01
Major vid Dalregementet 1948-05-01 med placering som bataljonschef, Överstelöjtnant 1951-10-01 med placering som utbildningsofficer.
Avsked med förtidspension 1955-11-01 med samtidigt inträde i reserven och utnämning till överste och befälhavare för Falu försvarsområde. Avgång som försvarsområdesbefälhavare 1967-10-01.
Utträde ur reserven 1973
Gösta Wetterhall var en spänstig idrottsman och en erfaren tävlingsorganisatör. Som ung tillhörde han svenska eliten i modern femkamp och var militärmästare på pistol 1958. W var även vid hög ålder en god skidlöpare och skytt. Han utnyttjades för att leda stora skidtävlingar i längdlöpning; bland annat SM i Kiruna 1948, VM i Falun 1954 och VM 1974. Vid 68 års ålder ledde han personligen till fots och på skidor spårens uppbyggnad för den senare tävlingen. Som styrelsemedlem i Skidalliansen och ordförande i Dalarnas skidförbund verkade han för att Svenska Skidspelen i Falun kom att förverkligas och han ledde Skidspelens banarbete så länge krafterna stod honom bi.
Se även Armborstet 1970, sid 31-33
FFrk 4. kl m sv, FMM, H VII:s Fr M samt en lång rad utmärkelser för omsorg om frivilligt försvar och skytte.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Webmaster anm: Wetterhall omnämns förtjänstfullt i den norska boken "SEPALS, Hemmelige baser på svensk jord". Handlingen tilldrar sej 1944-45 under Wetterhalls tid som chef för Skidlöparbataljonen och Jägarskolan