1938/0701
AXÉN, STURE GEORG EMANUEL

född 1911-02-08 i Gävle, H. Trefaldighets förs., död 1984-11-18 i Falu Kristine förs., son till köpmannen Anders A. och Ester Matilda Juliana Wahlberg.
Gift 1939-10-08 med småskollärarinnan Siri Maria Fahlcrantz, född 1911-06- 14 i Falu Kristine förs., dotter till förgyllaren Arvid Gustaf F. och Maria Matilda Eriksson.

Barn: Anders Georg f 1946-04-05

 

Volontär vid Dalregementet 1930-11-01, vicekorpral 1931-03-27, korpral s.å. 08- 29 och furir 1932-11-04. Furir 2. kl 1933-01-01
Elev vid Arméns underofficersskola 1934-37 med underofficers- och realexamen
Tjänst vid officersaspirantskolan i Linköping juni 1937 – juni 1938
Sergeant i regementet 1938-07-01 och vid regementet 1939-10-01
Chef för fältorganiserad tung pluton dec 1939 till 1940-06-28
Biträdande lärare vid officersaspirantskolan i Karlstad 1940-41
Elev vid extra officerskurs på Krigsskolan 1941
Löjtnant 1941-09-01
Tjänstgöring vid regementets stamskolor 1941-1945
Instruktör mm vid Falu-Mora försvarsområdesstab 1945-1948
Kapten 1947-04-01
Chef för Livkompaniet 1948-1953
Regementsstabschef 1953-01-01
Tjänstgöring vid utbildningsavdelningen 1955-1957
Chef för Kasernkompaniet 1957-1960
Avsked med inträde i reserven 1961-04-01
Major i reserven 1972-07-01
Utträde ur reserven 1981

 

Redan 1938 engagerade Sture Axén sig i Dalregementets Kamratförening och var under många år en aktiv styrelsemedlem.

Han medverkade i Armborstet både som skribent och administratör.

Han skrev även kåserier i Falu-Kuriren. Vid Svenska Skidspelen var han från 1948 reklamansvarig.

Under tiden vid försvarsområdesstaben medverkade han vid tillblivelsen av sockenfanor och senare kompanifanor. Han var ledamot av stadsfullmäktige 1946—1962 och var många år styrelsemedlem i Dalarnas hembygdsförbund.

Efter avgången ur aktiv tjänst var han 1961-1964 museichef vid Gammelgården i Borlänge, 1966—1973 glesbygdskonsulent åt företagareföreningen samt kommissarie för “W-utställningama” i Rättvik. 1979-80 medverkade han i Sveriges Radios programserie om beredskapstiden. I tolv år ledde han “Pressens Rundtur”.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Månadens föremål och månadens fotografier i december 2008 är en gåva 1979 från Axén till Kamratföreningen