December 2008  -  Månadens fotografier
I denna månads föremål förvaras 50 diabilder av äldre modell, 6x6 cm film mellan dubbla glas som förseglats med klisterremsor av kraftigt papper. Bilderna har använts under 50- och 60-talen av Kn Sture Axén vid olika föreläsningar runt om i Dalarna. Bildmaterialet handlar genomgående om Dalregementet i äldre tid. Här visar vi ett par av dessa diabilder.