1965/0701

LINDQVIST, ROLF MARTIN, född 1933-05-07 i Staffans förs., Gävle, son till cykelhandlaren John Martin L. och Mary Lovisa Elisabeth Berg.

Arbete som svarvare vid Vagn- & Maskinfabriken i Falun 1949.

Volontär vid Dalregementet 1950, furir vid Tygstaten 1953, armetekniker 1956, tyghantverkare 1963, kapten och armeverkmästare 1972.

Placerad vid Dalregementet 1953, vid Hälsinge regemente 1955. Lärare vid Armens Signalskola 1958.

Placerad vid Dalregementet 1965, vid militärområdesverkstaden i Falun 1967 som dess verkstadsföreståndare från 1981 och som verkstadschef från 1985. Avsked med pension 1993.

Yrkesgren: Signal / Tele

Engagerad i Dalregementets Kamratförening och dess museisamlingar, Dalarnes Automobilklubb och dess arkiv samt samhället Norslunds historia.

Styrelsemedlem i Dalregementets Personhistoriekommitte samt deltagit i arbetet med denna del och supplementet till tidigare delar av Dalregementets personhistoria.

Deltagit i militärmästerskap i pistolskytte.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Personhistoriens summariska omnämnande av Rolfs engagemang i museisamlingarna ger långt ifrån full rättvisa åt den betydelse han har haft för samlingarnas bevarande, vårdande och utökning. Han är i skrivande stund (hans 75-årsdag !) fortfarande en mycket uppskattad styrelsemedlem i museiföreningen där han representerar Kamratföreningen.

Rolf är en samlare i ordets rätta mening. Militaria av alla slag och motorfordon är bara ett par av hans intresseområden.