Fotografiet till denna personartikel är intressant också ur teknisk synvinkel. Klicka på porträttet om du är intresserad av dylika spörsmål.

1893/0515
VON ROSEN, CARL WILHELM KNUT (adliga ätten nr 290), född 1841-11-04 på Prästboda i Tutaryds sn, Kronobergs län, död 1898-12-29 i Stockholm.
Son till kaptenen vid Jönköpings regemente, friherre Otto Wilhelm von Rosen, född 1812-09- 18, död 1877-06-02 och Maria Bokelund, född 1814-11-14, död 1911-01-28.

Gift 1:o 1870-10-20 i Stockholm med Anna Elisabet Hagelin, född 1848-09-20 i nämnda stad, död därstädes 1874-11-15, dotter till garverifabrikör Lars Johan Hagelin och Anna Matilda Brandelius.
2:o 1880-01-18 i Stockholm med Anna Josefina Gustafva Lindström, född 1857-12-22 i nämnda stad, död 1951, dotter till grosshandlaren Karl Ferdinand Johan Lindström och Josefina Maria Karolina Bohman. 

 Barn 1:
Carl Otto Henrik, f 1870, hovrättsråd. Ivar Vilhelm Reinhold, f 1873
Barn 2:
Carl, f 1880-11-18. Carl Ottokar, f 1881, kapten i KA.
Ingeborg Carla Maria, f 1885-07-30. Robert Carl Johan, f 1889-03-17.
Carl Otto Robert, f 1884, kapten i preussisk tjänst

 Underlöjtnant vid Svea livgarde 1864-06-22, 2. löjtnant 1868-02-15, 1. löjtnant 1873-04-04,
kapten i regementet 1880-07-06, 2. kapten 188 1-06-03, disponent vid Livkompaniet 1883-01-12,
1. kapten 1886-04-02, major och chef för Västernorrlands bataljon 1888-11-16
Överstelöjtnant och 1. major vid Dalregementet 1893-05-15
Förordnad att såsom chef föra befälet över Dalregementet 1894-11 - 14—1 897-07-24
Överste i armén 1895-07-29
Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå 1898-05-13
RSO 1887, RVO 1888.

Under åren 1882-1894 deltog von Rosen i ett flertal fält- och fälttjänstövningar i mellersta och södra Sverige.
Han genomgick gymnastiska centralinstitutet 1866-10-23—1868-05-15 och avlade därstädes examen i pedagogisk och militär gymnastik samt i medicinsk gymnastik.
1868 blev han kommenderad att t.v. tjänstgöra som biträdande lärare i gymnastik och vapenföring vid Krigsskolan och 1869 i samma egenskap vid kavalleriets ridskola på Strömsholm.Han återkom till Krigsskolan som andre lärare 1870 och var under åren 1885-88 skolans förstelärare.