Detta fotografi har scannats in från ett celluloidnegativ, en så kallad plåt, med bildyta 10,5 x 16 cm (13 x 17,5 cm negativstorlek).

Negativet förvaras i ett kuvert med texten "Ur Kungl Krigsarkivets porträtt och fotografisamling. Negativ av fotografi av Översten, Friherre C W K von Rosen f 1844, d 1898. Gåva av Krigsarkivarien, fil dr B Bromée"

I inventariet till officerskårens fotografisamling redovisas detta fotografi i en grupp lösa fotografier som huvudsakligen är dubbletter till mässgalleriet (även kallat "skräckgalleriet").

von Rosen avled 1898, 57 år gammal, vilket innebär att detta fotografi kan vara mer än 110 år gammalt.

Bildkvaliteten är mycket hög. Allra helst som det utan tvekan framgår att detta inte är ett originalnegativ. Originalet är sannolikt ett ateljefoto som uppfodrats på kartong med fotografens namn och hemvist tryckt i nedre kanten.
Med dessa fakta i åtanke må man imponeras av detaljförstoringens höga upplösning, för att använda ett sentida begrepp.