1865/1300
SCHULTZBERG, GUSTAF ENEBOM, född 1846-12-26 på Rankhyttan, Vika sn, död 1931-01-24 i Stockholm,
son till överstelöjtnanten August Wilhelm Schultzberg (1822/1025), född 1806-10-03 i Stockholm, död 1891-11-04 och Kerstin Enebom, född 1819-02-09, död 1899-02-28.
Han ärvde 1891 Rankhyttan efter sin far, men sålde 1898 egendomen till förvaltaren vid Runns ångsåg O Wikman.
Gift 1892-12-14 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Augusta Creutz, Dingtuna, Västmanlands län, född 1863-06-07, dotter till kaptenen friherre Stefan Creutz, född 1819, död 1891 och Augusta Josefina Engström, född 1843, död 1901.

Barn:
Augusta Margareta (Greta) Christina, f 1893, sedermera gift med kanslisekreteraren Tor E:son Ärje. Familjen Ärje donerade till Dalarnas museum möbler, porslin, silver, böcker m.m., som gjorde det möjligt att foga samman en interiör av föremål som tidigare fungerat tillsammans på gamla Rankhyttan.
Elsa Maria Charlotta, f 1895-06-25, sedermera gift med kontorschefen Hans Ekebom.

1. furir utan lön vid Gustafs kompani 1865
Furir med 1. furirs lön vid Västerdals kompani 1866-08-18, underlöjtnant 1869-02-26
2. löjtnant vid Gustafs kompani 1873-06-12
Transporterad till löjtnant med 2. klass lön vid Västerdals kompani 1874-08-14
Löjtnant med 1. klass lön vid Rättviks kompani 1878-08-24
Transporterad till löjtnant med 1. klass lön vid Livkompaniet 1880-10-15
Kapten i regementet 1883-06-12, kapten vid regementet 1885
Major i regementet 1894-11-16
Major vid Västmanlands regemente 1898-04-15 med återtransport till Dalregementet 1898-06-03
Överstelöjtnant vid Dalregementet 1900-07-06
Avsked 1904.
RSO, RDDO.
Schultzberg var 1873-1888 adjutant vid V. militärdistriktets stab och 1888-1891 vid VI. fördelningens och militärdistriktets stab. Åren 1891-92 var han kommenderad att följa undervisningen vid danska infanteriet och 1876 genomgick han ridkurs för infanteriofficerare på Strömsholm. 1892 förekommer han vid Rättviks, 1895 vid Gustafs och 1896 vid Orsa kompanier.