"Regementena har understundom bytt marscher som filmstjärnor byter aftontoalett."
(
Staffan Skott I Dagens Nyheter 1997-09-22)

Dalregementet har haft tre officiella regementsmarscher.
Lyssna på åtta nyare och äldre inspelningar - mer eller mindre raspiga.

Så här ser spelarreglagen ut. Till vänster: start/stopp, till höger: volym

Stort tack till Roland Lindberg för allt material ! Han är inte bara en duktig militärmusiker; han är musikhistoriker också. Han har en icke föraktlig samling 78-varvs grammofonskivor och har digitaliserat de stjärnmärkta inspelningar nedan och deltog själv i 1974 års inspelningar.

In die weite Welt 1867-1878

Inspelning 2000-talet

Bologner Abschied 1875-1939

Inspelning 1903*

Inspelning 1910 (?) *

Inspelning 1929*

Inspelning 1974 Jubileumsskivan 350 år

Stenbocksmarschen 1939 -
(Karl den tolftes fältmarsch)

Inspelning 1912*

Inspelning 1941*

Inspelning 1974 Jubileumsskivan 350 år