mars 2019   -  Månadens fotografi

- -

En bild från mitten av 1960-talet.

Flaggan på Kanslihuset hissades
kl 08.00 till tonerna av Paradmarsch på jägarhorn.

Oftast hördes då en raspig grammofoninspelning ljuda från kasernvakten genom högtalaren som skymtar på C-kaserns vindskupa. Det var vaktchefen som var discjockey.

Grammofonskivan slets hårt under årens lopp. Under åtskilliga sekunder strax före kl 08.00 hördes ett förvarnande skrapljud från högtalaren.

Ibland förhöjdes dock musikupplevelsen avsevärt tack vare en livs levande hornblåsare från musikkåren.

På månadens fotografi ser vi musikfurir Roland Lindberg. Foto: Falu-Kuriren

Roland Lindberg berättar följande: Grammofonskivan hade spelats in med musiksergeant Leif Söderlind på horn. En föregångare till grammofonskivan var en stor metalltriangel som bearbetades våldsamt av en på kaserngården utkommenderad vaktsoldat.

Roland berättar vidare: Nedanför klockan på kaserngården fanns en signalsten där tjänstgörande Dagofficer och Spelet stod. När klockan slog 08.00 kommenderade Dagofficeren:"Spelet avge Paradmarsch!" När detta var klart sade Dagofficeren:"Tack, återgå till Musikkasernen."

Signal


Har du något att berätta om månadens fotografi? 
webmaster@dalregementetsmuseer.se