Bologner Abschied
Dalregementets marsch 1875-1939
Sedermera regementets honnörsmarsch även omnämnd som regementets defileringsmarsch

Komponerad av Franz Joseph Kaschte, f i Leimeritz 1821.
Mil. kapellmästare, Österrike 1842-1878

Kungl Dalregementets marsch (Katschke)
78 Polyphon S41295 inspelad 1929 av Harmoni Orkestern (Abr. Hirschs Förlag Stockholm)

Inspelningen inleds med de två första takterna av Dalregementets igenkänningssignal.

 

Sommaren 2019 botaniserade Roland Lindberg i vårt arkiv och hittade denna grammofonskiva som tydligen har tillhört Engelbrekt Flodström.

Denna skiva är inspelad samma år och av samma orkester och på samma skivmärke som den ovanstående skivan.

Framförandet är något annorlunda och den här skivan har dansk text på etiketten.