Juli 2021 - Månadens föremål


Grisen 

12 V Generator M2641-101011, fd. Tc 94016
med sittställning F5995-003105, fd. Tc 80183

För drift av kortvågsradiostationen Ra 200


Ra 200 kan drivas av ett ackumulatorbatteri. Vid telegrafisändning behövs mer effekt och då ansluts generatorn ("Grisen"), helst med sittställning som medger att generatorn trampas i stället för att handvevas.

Sittställningen med generator kan fällas ihop och bäras som ryggbörda
Ra 200 togs i bruk 1958. Den modifierades och var i tjänst i mer än 25 år.

--
--
--
--

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se