Månadens föremål  -  Oktober 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortvågsstationen Ra 200 tillverkades av Standard Radio och Telefon AB, Bromma
och togs i bruk 1958. Den modifierades och var i tjänst i mer än 25 år.

Vill Du veta mer så finns det mängder av information på Internet.
Prova t ex nedanstående länkar.

http://www.samlaren.org/ra200/
http://gronradio.sm7dlf.se/ra2.htm
http://gronradio.sm7dlf.se/ra200.htm
http://www.radiomuseet.se/omraden/militar/ra200.html
http://www.radioskolan.se/ra200/