Augusti 2021 - Månadens föremål


Mt910 (B), Lufor-mottagare
(se även juli 2013) 


 

Tillverkad av Svenska Radiobolaget/SRA. Förrådsbeteckning: M3951-91010(-20)

Luftförsvarsorientering (LUFOR) var en viktig underrättelsekälla och larmfunktion för våra förband under 50-60-70-80 och kanske rentav 90-talen. En annan viktig funktion var att svara för underhållningen för trötta eldposter och stabsmedlemmar eftersom musik strömmade ur luformottagarens (MT 910) högtalare då viktigare saker inte meddelades.

Nåväl, i slutet på LUFOR-eran övergick man från Försvarets egna MV-sändare till att använda dåvarande Televerkets FM-sändare för radio P2 för att sända LUFOR och Lv-order och alla luformottagare blev oanvändbara för sitt ändamål och måste ersättas.

Tekniska data
Frekvensområde
Långvåg 180 - 540 khz
Mellanvåg 540 – 1620 khz

Mottagartyp
Enkel superheterodyn, MF 124 khz

Strömförsörjning
Fem torrbatterier 1,5 V-M2671-002020 f d TD 3500,
Anslutning av yttre strömkälla (6 – 8 V) är möjlig

Mottagaren har inbyggd ferritantenn och ett separat antennintag för anslutning av exempelvis en kastantenn.
Högtalaren är inbyggd i mottagarhöljet och kan kopplas ur. Mottagaren har ett uttag för hörtelefon (200 ohm).

 

--
--
--
--

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se