Mars 2007  -  Månadens fotografier

1996, 15-16 juni, firade vi Dalregementets 200 år på Rommehed.
Dessa fyra flygbilder är från dagen före den stora festen.

Foto: Curt Holgersson


Hederstribunens vita tak ses i förgrunden. Uppvisningsytan är kritmarkerad.
Festförberedelserna går in på slutvarvet.


"Festrumporna", d v s lövgirlangerna är på plats på Officerssalongen.
Regementschefens gång är krattad.


Vädret var på vår sida, även under genomförandedagarna


Majstången befinner sej i vågrätt läge, men i morgon kommer den att
stå där majad och omgiven av kompaniståndarna