Oktober 2007  -  Månadens fotografier

Vet Du någonting om bilderna? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se

Salongsgården på Rommehed - dess utveckling i ord och bild
Detta är en ganska tung foto-sida så vi hoppas att Du har en rejäl bredbandsanslutning. För att beskriva Salongsgården och dess byggnader krävs dock ett antal stora bilder så ha tålamod om det går sakta att öppna sidan.

1796, då Dalregementet tog sitt nya övningsområde i besittning, köpte officerskåren en del av hemmanet Klockartäppan av prosten Thenstedt. Där ingick bl a två byggnader som torde vara de som blev chefsbostad och kök. Så småningom skulle dessa byggnader (eller deras efterföljare) komma att kallas chefsflygeln respektive köksflygeln.
1798 byggdes officerssalongen och ytterligare två stugor som flyglar att användas som regementsofficersbostäder. De två nya flyglarna kom så småningom att kallas majorsflygeln respektive adjutantsflygeln.

Kan fotografiet verkligen vara från 1878? Ja, tekniskt är det möjligt eftersom den industriellt tillverkade torrplåten fanns sedan några år. Den var "snabb", d v s relativt ljuskänslig och den behövde inte prepareras strax före fototillfället varför den lämpade sej för mera fältmässig fotografering. Så visst litar vi på Krigsarkivets dateringen


Officerssalongen var från början en envånings timmerbyggnad.1816 påbyggdes den med en våning.
1880 tillbyggdes den stora verandan och de sexkantiga påbyggnaderna vid gavlarna samtidigt som hela byggnaden försågs med utvändig panel.
 


Ännu en förbimarsch. Det dröjde länge än innan gräsmattorna anlades på salongsgården. Lägg märke till dansbanan i bildens vänstra del. Lägg märke också till hunden på dansbanan. Hundar förekommer mycket ofta på militära fotografier från 1800-talet.


1888 revs köksflygeln och nästa år stod en ny köksbyggnad färdig.
1894 revs de övriga tre flyglarna och ersattes med de byggnader som står där än i dag.
Alla flyglarna försågs med rik panelarkitektur samt plåttak med drakryggar.
Vid förra sekelskiftet hade salongsgården ett enhetligt utseende med panelerna oljemålade i kraftiga färger
 


1925 firade Dalregementet sitt 300-årsjubileum. Salongsgården var fortfarande en grusplan men här ser vi att den är figurativt krattad. Eller är det nyanlagda gräsytor? Mittgången kom så småningom att kallas Regementschefens gång. Traditionen bjöd att endast regementschefen fick beträda den gången. Man undrar hur det i så fall gick till när den skulle krattas.
Vid Stortapto ingår moment i ceremonielet då regementstrumslagaren får beträda gången.


Någon gång mellan 1917 och 1925 får flyglarna tegeltak.
Någon gång mellan 1925 och 1938 tas drakryggarna m m bort.
Någon gång efter 1925 målas fasaderna med grå oljefärg.
Åtminstone flyglarna fick en dekorativ grön färg på listverk m m.
 


IB 43 (Kopparbergsbrigaden) genom för Särskild Övning för Befäl (SÖB) på Rommehed och i krigsterrängen


Militärbefälhavaren i Bergslagens Militärområde (Milo B), Sigmund Ahnfeldt,
talar vid spelmansstämman 1974 på Rommehed


1973 påbörjades en yttre renovering av officerssalongen och dess utseende från 1900-talets början återställdes med plåttak,
drakryggar, gavelspetsdekorationer och "de rätta färgerna"; brunt, guldockra och engelskt rött.
Flyglarna återställdes på samma sätt under 1975 då regementet firade sitt 350-årsjubileum.
1975 råkade också vara det Europeiska byggnadsvårdsåret.
 


Än i dag, dryga 30 år efter renoveringen, står byggnaderna runt Salongsgården vackert oljefärgsmålade.
Förfallet börjar dock samtidigt som det sista penseldraget avslutas så inom inte allt för många år är det dags för en ny omgång.


Fastighetsägaren håller gräsmattorna ansade och Regementschefens gång välkrattad.