Månadens föremål  -  Oktober 2007

Som vanligt uppmanas Du att höra av Dej till webmaster@dalregementetsmuseer.se
om Du har något intressant att förtälja om föremålet eller fotografierna


Detta är en omsorgsfullt tillverkad portabel (ihoprullbar) skylt för utmärkande av chefens för 3. kompaniet uppehållsplats.
Sådana skyltar, av olika utföranden, har i alla tider använts för att i fält visa t ex var chefens tält eller expedition är.
Vid större truppuppställningar markerades chefernas platser och sedan var det bara för truppen att rätta in sej på chefens skylt.
Skylten är prydligt målad på linneväv som är fäst mellan ordentligt hyvlade och putsade kluvna stavar som sammanfogats med träskruv och försetts med skruvöglor och snöre. Inget fusk här inte.


På detta fotografi från 1910-talet kan vi se hur chefen för 2. kompaniet har märkt ut sin uppehållsplats med en liknande skylt.
(Delförstoring)

Ibland finns det en historia om hur vissa föremål hamnat i museisamlingarna.
På bilden ovan ser vi Förvaltarbostaden som låg vid västra kanten av Myran, Dalregementets närövningsfält i Falun.
Närmare bestämt låg huset där Herdinvägen i dag ansluter till Lugnetleden (Riks-80).
Byggnaden fanns där långt innan regementet flyttade till Falun från Rommehed.
Är det förresten någon som vet vilka som bott här under årens lopp?
Byggnaden användes som förråd (Hagaförrådet) efter 1950 och revs 1975.
När all värdefull materiel avlägsnats inför rivningen stod byggnaden olåst och vind för våg varvid den blivande webmastern för denna hemsida gjorde en privat undersökning. På vinden, halvt nedtryckt i sågspånet, låg månadens föremål. Drygt 30 år senare kommer nu kompaniskylten att placeras vid officerstältet i museet på Rommehed.